Ürünümüzü Daha Detaylı Anlamak İçin İnceleyiniz

Paylaşılan bilgiler; bugüne kadar ki tecrübelerimiz, bilimsel araştırmalar ve testle sonucunda sizinle paylaşılmıştır ve kesinlik arz etmektedir.

BİOBOZ

Raf Ömrü

Okso biyo-bozunur plastikler üretildikten sonra genellikle karton, plastik veya laminasyonlu ambalajlar içerisinde korunmalı ve bu ambalajlar ultra-viyole, ışık ve oksijeni çok az geçiren yada hiç geçirmeyen ürünlerden olmalıdır. Bu şekilde ambalaj içerisinde, normal oda sıcaklığında yada daha düşük sıaklıklarda hiç bir şekilde bozunma ortaya çıkmayacaktır.

Hizmet Ömrü

Hizmet ömrü Okso biyo-bozunur ürünlerin ambalajlarından çıkartıldıktan sonra hangi amaç için kullanılacaksa o amaca uygun bir hizmet ömrü olmalıdır. Hizmet ömrünün uzunluğu, nihai kullanıcı tarafından belirlenir. Servis ömrü belirli olan katkı malzemesini ancak bu additivi üreten firma belirleyebilir. Bu süre tüm katkının oranı ile oynanarak kullanıcı tarafından ayarlanamaz. Servis ömrü katkı malzemesi üretilirken ancak formülasyonla belirlenebilir .

Hizmet Ömrü

Genellikle süpermarketler raf ömrü ve servis ömrü 18 ay olan ürünleri tercih etmektedir. Çünkü bu kullanıcılar stoklu çalışmak zorundadır. Ayrıca bu ürünleri promosyon amaçlı düşündüklerinden müşterileri torbaları aldıktan sonra, atık olana kadar bir kaç defa kullanılsın, tek kullanımlık olmasın isterler. Taşıma torbaları "tek kullanımlık" torba değildir. Daha uzun olması istense bile, ekmek poşetleri için raf ömrü ve servis ömrü toplam 6 ay gibi kısa bir süre olarak kombine edilmelidir.
Faz 1 veya faz 2 sırasında ürünler toplanmış ise güven içerisinde tekrar geri dönüştürülebilir ve tekrar orjinal hammadde yapılabilir.

Oksidasyon ve Ayrışma

Ürün kullanım ömrü sonunda katkı malzemesi polimerin molekül zincirlerinde ön bozunma dediğimiz kırılmalara sebep olur. Bu bir oksidasyon prosesidir ve bu nedenle oksijen mevcut olduğunda ortaya çıkar. Bu proses ancak açık bir ortamda yada bir depolama alanın üst katmanlarında ortaya çıkar. Depolama alanlarının aşağı derin yerlerinde ise anaerobik ortam mevcut olduğundan işlem durur ve yıkılamayan malzeme metan gazı vermeyecektir. Bu çok önemlidir çünkü metan gazı, karbondioksitten 23 kat daha güçlü bir seragazıdır. Büyük bir çelişkidir ki hidro-biyolojik olarak bozunabilen plastikler (genellikle biyo-bazlı olarak satılan ve komstlanabilir olarak marka basılan) ürünler anaerobik koşullarda metan gazı yayarlar.

Oksidasyon ve Ayrışma

Oksidasyon aşaması tamamen abiyotiktir ve bakterilere diğer mikroorganizmalara yada neme gereksinim yoktur. Ticari bir polimerin molekül ağırlığı 250,000 dalton civarında iken oksidasyon ile hızlıca 40,000 daltondan daha düşük seviyelerine iner. Ortalama molekül ağırlığı 5000 dalton ve daha düşük olan moleküllere dönüşür. Bu moleküler yapı daha çok aldehitler, alkenler, ketonlar, alkoller, eterler, esterler ve peroksitler gibi kendiliğinden bio bozunma özelliğine sahip düşük molekül ağırlıklı doğal malzemeler ile benzer yapıdadır.
Oksitleme işleminde ortaya çıkan bu parçacıklar hidrofik özelliktedirler ve toprak partiküllerine yapıştıklarından hidro-fobik özellik gösteren doğal polimerler ile karşılaştırıldıklarında onlar gibi kolay sürüklenmezler.

Oksidasyon ve Ayrışma

Bu süreçde sadece oksijen gerektirir. Güneş ışığına veya yüksek sıcaklıklara gerek yoktur, ancak bu sinerji de bu kadar enerji de süreci hızlandıracaktır. Parçacıkları 5000 Dalton ortalama bir değere düşürmek için gereken zaman, ısı ve / veya ışık yoğunluğuna bağlıdır.
Bozunma süreci, normal olarak ılıman iklimlerde açık bir ortamda, oksidasyon başlamasından en az 6 aylık bir süreçtir, sıcak iklimlerde daha hızlı ve kutup koşullarında daha yavaş olacaktır.Oksitleme işleminde ortaya çıkan bu parçacıklar hidrofik özelliktedirler ve toprak partiküllerine yapıştıklarından hidro-fobik özellik gösteren doğal polimerler ile karşılaştırıldıklarında onlar gibi kolay sürüklenmezler.

Biyo Bozunma ( Degrasyon )

Biyo bozunma (degrasyon) Oksidasyonu sonunda biyodegradasyon faz aşaması başlar ve bu oksidasyon aşaması ile kısmen eş zamanlı olabilir. Materyal kompostlanabilir için gerekli değildir, ve biyolojik yaklaşık% 90 biyolojik elde edene kadar normal çevre koşullarında devam edecektir. Kalan % 10 mikrobiyel faaliyetler yoluyla zararsız biyokütle dönüşür. Ürün bu duruma geldikten sora tamamlanacak olan biyolojik bosunma fazı için alınan zaman önemli değildir.

Bir yaprak için yıllar sürebilir, ve ASTM D6954 standardına göre; oksidasyon / biyolojik dönem kombinasyonu için, okso biyo-bozunur polimerin % 60 nın CO2 e dönüşmesi iki yıldır. BS8472 ( okzo-bio bozunur ürünler için İngiliz standardı) ise hiç bir zaman sınırı empoze etmez.

Biyo Bozunma ( Degrasyon )

Biyo bozunmayı gösteren bu karbon dönüşüm testlerini, yukarıda anlattığımız gibi tekrar tekrar yapmak aslında gerekli değildir. Bu yöntem hem çok pahalı hemde çok zaman alan bir yöntemdir. Bu parçacıkların ASTM D6474-99 standardına göre 5000 Dalton ve daha altında yapılar olduğu GPC ile kolaylıkla görünebilir. Bu bize oksijen içeren organik fonksiyonel gruplar olduğunu kolayca gösterecektir.
Bu testlere BENZER olarak ASTM D6400, EN13432 , Avustralya 4736, ISO 17088 gibi standartlarda da tüm bozunur plastiklerin testinde 6 ay içinde organik karbonun CO2 gazına dönüşmesi gerekir.

Okso Biyo Bozunma Nedir?

Okso-biyo bozunma (degradasyon); bir katkı maddesi tarafından başlatılan ve daha önceden belirlenmiş bir süre boyunca polimerin molekül ağırlığını azaltan bir bozunma işlemidir.Plastik önce bu katkı malzemesi nedeniyle küçük parçalara dönüşür. Daha sonra kalıntılar molekül ağırlıkları , 40.000 dalton ağırlığın altına düştüğünden mikroorganizmalar tarafından tüketildiği için “biyobozunur” olur. Bu işlem, malzeme CO2, su, humus, ve biyo kütle denilen ortalama 5000 dalton ağırlığa sahip moleküller kalana kadar devam eder.

Okso Biyo Bozunma Nedir?

Okso-biyobozunur plastik petrol rafinelerinin bir yan ürünü olarak imal edilir. Petrol sınırlı bir kaynaktır ve motorlu taşıtlar için yakıt üretilmek zorundadır, yan ürünlerden ise farklı türlerde plastik hammaddeler üretilir.

Geleneksel plastikler ile hemen hemen aynı makine ve insan gücü ile işlendiğinden çok az veya hiç ek maliyet getirmez.

Bozunma süresi birkaç ay yada bir kaç yıl olabilecek şekilde programlanabilir”.
Alışılagelmiş plastik ürünler kadar dayanıklıdır ve aynı özelliklere sahiptir.Ürünler kullanıma hazır olana kadar antioksidanlar bozulmaya karşı koruduklarından depolama ömrü vardır. Bu depolama ömrü serin, karanlık ortamlarda daha da uzatılabilir.

PRESENT
TOP